کریم سیاحی و طارق خلفی فوری باید آزاد شوند! – رحمان حسین زاده

کریم سیاحی و طارق خلفی از فعالین کارگری فولاد اهواز هنوز در زندانند. آزادی این دو کارگر مبارز خواست فوری کارگران فولاد و دیگر بخشهای جنبش کارگری و حامیان این جنبش در داخل و خارج کشور است. جمهوری اسلامی مدتی قبل تعداد وسیعی از فعالین کارگری برجسته و مبارز فولاد اهواز را دستگیرکرد. میخواست تحرک […]

ادامه مطلب