دوازده ژوئن،روزجهانی مبارزه با کار کودکان!- کامران پایدار

بنابه اعلام مدیاومراکزنامعتبروقلم به مزد خبری بورژوازی هم اکنون آمارکودکان کاردرسطح دنیای وارونه ما بیش از250میلیون نفراست.ظاهراازاین تعداد120میلیون کودک بیدفاع باانجام کارتمام وقت روزانه استثمارمیشوندو130میلیون دیگرکودکان کار بطورنیمه وقت به کار،به تهیه وتامین نان وزندگی خودوخانواده هایشان محکومند.قطعا آمارواقعی فراترازاین است که توسط رسانه ها ومدیای بورژوازی جعل وسانسور خبری میشود. بنا به اعلام مراجع […]

ادامه مطلب

«شر ما را عقب نمی راند، به استقبال از خودش وامیدارد!»

«شر ما را عقب نمی راند، به استقبال از خودش وامیدارد!» این ترجمۀ شعار دهقانان عرب زبان بخش شاور (روستای دحیمی) در شمال اهواز در تظاهرات اعتراضی شان علیه بی آبی است. ماخذ: @pagepishvand ، با کمی تغییر در انشای ترجمه شعار. حظ کردم از این شعار! و بیشتر از شعار، حظ کردم از آن […]

ادامه مطلب

بازی بدونِ بُرد با جناح رئیسی در مبارزۀ کارگری یا «چرا به دیو نمی‌توان تاکتیک زد؟»

همزمان با شروع نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری و تئاترِ صحنه‌آرایی‌شدۀ جابجایی صندلی‌های قدرت در جمهوری اسلامی، بالأخره بعد از چهار سال فعالیت مداوم بسیجیان عدالتخواه، لحظۀ بهره‌برداری‌های انتخاباتی این جناح از جنبش کارگری فرا رسید. کلیپ‌هایی از اعلام حمایت تعدادی از کارگران کارخانه‌های بحران‌زدۀ کشور ضمیمۀ کمپین رئیسی شدند: هپکو، آلومینیوم المهدی، دشت مغان، ایران‌ترانسفو و…در […]

ادامه مطلب

کنترل کارگری،مجموعه مطالبى در باره سياست کنترل کارگرى

مجموعه مطالبى در باره سياست کنترل کارگرى را ميخوانيد. انتشار اين مجموعه دو هدف دارد: اول٬ توجه به اين بحث در ميان فعالين کارگرى از زمان طرح آن هر روز بيشتر شده است. شرايط وخيم زندگى طبقه کارگر تحت سرمايه دارى سوپر ارتجاعى و ورشکسته جمهورى اسلامى دليل اصلى اين توجه است. بخشى از سوالات […]

ادامه مطلب

بله، این تریبون های آزاد حاصل دعواهای حاد جناحی است. لطفا، بخصوص کمونیست ها، از این کشف که کشفی نیست ذوق زده نشوند و …! – جمشید هادیان

کلیپ دوم، سوم و چهارم از تریبون های آزاد خیابانی در ایران. بله، این تریبون های آزاد حاصل دعواهای حاد جناحی است. لطفا، بخصوص کمونیست ها، از این کشف که کشفی نیست ذوق زده نشوند و …! در ویدئو کلیپ زیر باز همان جوان کلیپ قبلی در پست قبلی من را می بینید که زیر […]

ادامه مطلب

تشتت فکری در بین فعالین هفت تپه و احزاب کمونیست!- عباس گویا

تشتت فکری – عملی، تاکتیکی – استراتژیکی که امروز در بین فعالین هفت تپه (بعنوان فقط یک نمونه نه اینکه این مشکلات منحصر به هفت تپه باشد) بوجود آمده میتوانست با نفوذ سیاسی حزبی و حداقلی از تشکل کمونیستی در بین کارگران آنجا بسادگی حل شود. اگر بخواهیم اهمیت وجودی یک حزب کمونیستی کارگری را […]

ادامه مطلب

هفت تپه،پیروزی یا سراب،زنده باد اعتصاب!- کامران پایدار

اختلاف طبقاتی،اختلاف بین کارگران وسرمایه داران آشتی ناپذیراست.پیشروی ویاعقب نشینی هرطبقه درمقابل طبقه دیگرفقط با توازن وتثبیت قوا درمیدان واقعی مبارزه طبقاتی بدست می آید.آشتی مابین طبقه کارگروبورژوازی ازمحالات است.طبقه کارگرتنهاباتکیه به نیروی خود،تنهاباتاکیدبرمجامع عمومی وشوراهایش وصف مستقل طبقاتی خودش قادرخواهدبودبه خواسته ها ومطالبات صنفی واهداف بلندمدت سیاسی خود برسد.هرگونه توهم وخوش بینی ساده لوحانه […]

ادامه مطلب