کجا می ایستیم، در کنار مردم غزه یا نسل کشی اسرائیل در غزه؟ در آستانۀ ۸ مارس نامه سرگشاده به زنان و مردان آزاده و انقلابی!

زنان

کجا می ایستیم، در کنار مردم غزه یا نسل کشی اسرائیل در غزه؟ در آستانۀ ۸ مارس نامه سرگشاده به زنان و مردان آزاده و انقلابی!

جنبش آزادیخواه و انقلابی مردم ایران در سال گذشته تحسین و همبستگی بشریت آزادیخواه و انساندوست در سراسر جهان را برانگیخت. جنبشی که علیه ارتجاع، نابرابری، سرکوب و اختناق، قدرتمند به میدان آمد. حضور فعال و جهت دهندۀ جنبش آزادی زن، دنیا و بویژه، خاورمیانه را تکان داد. نوید آزادی زن از آپارتاید جنسی و نظام ضد زن اسلامی قلب ها را گرما بخشید. این جنبش در تاریخ ثبت خواهد شد.

اینجا سخن ما با زنان و مردان شجاع و انقلابی است که آن صحنه های پرشکوه و افتخار را آفریدند. دنیا به ما نیازمند است.

زنان و مردانی که ستونهای پوسیدۀ رژیم اسلامی را لرزاندید و این حکومت ارتجاعی و مذهبی را تا چند قدمی سقوط بردید!
شما با شعارها و مطالبات انقلابی و رهایی بخش، با تظاهرات پرشور و بعضا با جنگ خیابانی در مقابل یک رژیم جلاد و تا دندان مسلح ایستادید و موج میلیونی همدلی و حمایت بشریت ازادیخواه و انساندوست جهان را جلب کردید. مردم مبارز و عدالت خواه دنیا از شما آموختند و به تحسین شما برآمدند. در این جنگ نابرابر تلفات بسیار دادیم. بسیاری را به بند کشیدند، شکنجه کردند، کشتند و اعدام کردند. این جنگ نابرابر کماکان ادامه دارد.

و اما امروز یک رسالت دیگر در برابر ماست. ما در یک لحظۀ تاریخی قرار داریم؛ بر سر دوراهی دفاع از بشریت و جامعه انسانی یا نابودی کامل وجدان انسانی. دنیا نظاره گر یک نسل کشی است. دولت اسرائیل با همکاری و حمایت کامل آمریکا و دولت های غربی یک نسل کشی و پاکسازی کامل انسانی را در غزه به پیش می برد. ما باید به دنیا اعلام کنیم که در کنار انسانیت و عدالت می ایستیم. در چنین لحظه ای نمی توان و نباید سکوت کرد.

مردم بیدفاع غزه بیش از چهار ماه است که از طریق بمبارانهای ارتش نژادپرست اسرائیل قتل عام میشوند. تا کنون بیش از ۳۰ هزار نفر کشته شده که ۱۴ هزار نفر آن کودکند. مردم بیدفاع غزه هر روز آواره و گرسنه و زخمی از یک گوشه غزه به گوشه دیگر گسیل میشوند. ماشین جنگی اسرائیل با حمایتهای بیدریغ و همجانبه دولتهای غربی به رهبری دولت امریکا یک دم از حرکت بازنایستاده است. نسل کشی آشکار تا بدانجا کشیده که حتی بودجه آژانس امداد رسانی و کاریابی به فلسطینی های وابسطه به سازمان ملل را به بهانه های واهی قطع کرده اند. یعنی همان مقدار ناچیز مواد غذایی، امکانات درمانی و بهداشتی، آب و غیره را با بی‌رحمی تمام از کودک و سالمند، زخمی و معلول بریدند. اینها مصمم اند کل غزه را از وجود فلسطینی‌ها پاک کنند.

نقطه مثبت و امیدبخش در این میان واکنش دنیای متمدن، بشریت آزادیخواه و انسان دوست به این نسل کشی است. میلیونها انسان در اقصی نقاط دنیا و در پایتخت های متحدین اسرائیل روزی نبوده که به خیابان‌ها نیایند و خواهان پایان دادن به نسل کشی مردم فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگی نشوند. دنیا از این جنایت و قتل عام در شوک رفته است و همان یک ذره توهمشان به دمکراسی های غربی فرو ریخته است.

اما آنچه باعث شگفتی است، عدم حمایت فعال و بی تحرکی رهبران و فعالین جنبش آزادیخواهانه و برابری طلب و کارگری ایران در اعلام همبستگی با مردم غزه و محکومیت نسل کشی اسرائیل و دولت های غربی است. انتظار می رفت جنبشی که این چنین با آزادیخواهی و برابری طلبی تنیده است و علیه ارتجاع و جنایت و سرکوب و برای عدالت می جنگد، با حرارت جنایات و نسل کشی در غزه را محکوم کند و در کنار مردم غزه بایستد.

طنز تلخی است، ولی، بنظر می رسد که این فعالین و جنبش آزادیخواهی در ایران روایت کذب و دروغ اسرائیل و تروریسم دولتی و همچنین رژیم اسلامی و تروریسم اسلامی را پذیرفته است. این جنگ اسرائیل با حماس نیست. این نسل کشی و قتل عام اسرائیل در غزه است که تحت نام جنگ اسرائیل با حماس فرموله شده است. رژیم اسلامی مدافع مردم غزه یا فلسطین نیست؛ خود مهره ای در گسترش جنگ و جنایت در منطقه است. بیش از دو دهه است که تروریسم دولتی همراه جنبش دست ساز خود، تروریسم اسلامی، منطقه را به ویرانی و نابودی کشانده است. نبرد ما با هر دو قطب است. سکوت ما بنفع این دو قدرت شیطانی و ویرانگر تمام خواهد شد.

سکوت ما نه فقط به نفع اسرائیل، آمریکا و غرب در گسترش ویرانی و کشتار است، بلکه عملا در خدمت رژیم اسلامی، حماس و جنبش اسلامی نیز هست. ما باید هر دو قطب را و نقش ویرانگرشان را افشاء کنیم. باید نشان دهیم که جنبش اسلامی هیچ ربطی به عدالت و آزادی و حقوق انسانی ندارد. اسرائیل و دولت های غربی اکنون نزد جهانیان افشاء شده اند. ماسک ریا و دروغ شان دریده شده است. باید به جهانیان نشان دهیم که قطب مقابل نیز نه تنها در ویرانی و جنایت سهیم است، بلکه عملا در دست قطب دیگر بازی می کند.

به میدان آمدن ما در حمایت از مردم فلسطین و در محکومیت جنایات اسرائیل و آمریکا عملا به جبهه ای علیه رژیم اسلامی بدل خواهد شد. حضور ما در جنبش جهانی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت اسرائیل به ما امکان می دهد تا رژیم اسلامی را در منطقه افشاء کنیم. دشمنان مردم را به آنها بشناسانیم. از آنسوی، سکوت و بی تحرکی ما به دروغ های رژیم اسلامی درباره جنبش عظیم آزادیخواهانه و انقلابی ما اعتبار می بخشد.

افشای روایت و دروغ های رژیم اسلامی عرصه دیگری را علیه جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی می گشاید. جبهه ای که برای رسیدن به اهداف انقلابی و آزادی‌خواهانه خود نه تنها مرز نمی‌شناسد بلکه هیچ تمایزی بین مبارزه خود علیه حکومت سرکوبگر و مذهبی در ایران و حکومت مذهبی و نژادپرست اسرائیل قایل نیست. جنبش برابری زنان در ایران، جنبش کارگری و محرومان در ایران میتواند و باید صدای رسایی علیه قتل عام و نسل کشی مردم فلسطین باشد.

هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی علیه دادگاههای اسلامی در کانادا
آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن