عوامفریبی سران رژیم ،مزخرفات روحانی در مورد فقر- سعید یگانه

این روزها اظهار نظر سران رژیم در مقابل مشکلات پیش روونارضایتی مردم از وضعیت فلاکتبار موجود در جامعه ایران بسیارمسمئزکننده و عوامفریبانه است . رژیم اسلامی بد جوری در مخمصه گیر افتاده است . نمیدانند این همه اعتراض و نارضایتی و نفرت را چگونه پاسخ دهند . فشار اعتراض و نارضایتی اقشار مختلف مردم از […]

ادامه مطلب