کتاب سپیده قلیان با عنوان «احضار دوالپای رسوایی با پای‌سیب» منتشر شد

نشريات

من تعهد دارم! تعهد دارم به زنهایی که با آنها زندگی کردم. ثبت زندگیشان یک بخشی از همین تعهد است. دلم میخواهد همه این کتاب را بخوانند حتی تمام کسانی که از من بدشان میآید. دلم میخواهد مثلا یکی برایم بنویسد: تخم‌‌سگ! تارت کدو‌حلواییت بد شد! بعد من هم جواب بدهم: متاسفم دوست من، من تخم آدمم نه تخم‌سگ اما بیا باهم نامه نگاری کنیم!
بخشی از مقدمه کتاب سپیده قلیان
سپیده قلیان در قالب ۱۰ روایت و دستور پخت شیرینی‌های محبوب زندانیان، به بازگویی تجربیات دیگری از زندان‌های اهواز، بوشهر، اوین، و زندگی زنان زندانی و مصائب شان پرداخته است.

برای دانلود کتاب جدید سپیده قلیان با عنوان «احضار دوالپای رسوایی با پای‌سیب» بر روی لینک زیر کلیک کنید!

کتاب احضار دوالپای رسوایی با پای‌سیب