جنگ رژیم تروریست اسلامی و دولت فاشیست اسرائیل، سناریو های پس از حمله رژیم اسلامی به اسرائیل گفتگوی محمود احمدی با علی جوادی در برنامه برای یک دنیای بهتر

جنگ رژیم تروریست اسلامی و دولت فاشیست اسرائیل، سناریو های پس از حمله رژیم اسلامی به اسرائیل گفتگوی محمود احمدی با علی جوادی در برنامه برای یک دنیای بهتر

ادامه مطلب
اگر تاريخ داستان تغيير است، آنگاه تاريخ واقعى تاريخ شکست نخوردگان است.

اگر تاریخ داستان تغییر است، آنگاه تاریخ واقعى تاریخ شکست نخوردگان است. مهمترین درس ما از انقلاب ۱۳۵۷

گفته اند که تاریخ را همواره فاتحین مى نویسند. اما باید افزود که تاریخى که شکست خوردگان مى نویسند به مراتب دروغین تر و مسموم تر است. چرا که این دومى جز همان اولى در لباس تعزیه و نوحه و تسلیم و خودفریبى نیست. اگر تاریخ داستان تغییر است، آنگاه تاریخ واقعى تاریخ شکست نخوردگان […]

ادامه مطلب

چرا حل عادلانه مسئله فلسطین، مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی را تسهیل و تسریع می کند؟ 🎤علی جوادی

چرا حل عادلانه مسئله فلسطین، مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی را تسهیل و تسریع می کند؟ علی جوادی Why the just solution of the Palestinian issue facilitates and accelerates the struggle to overthrow the Islamic regime

ادامه مطلب