کریم سیاحی و طارق خلفی فوری باید آزاد شوند! – رحمان حسین زاده

کارگری

کریم سیاحی و طارق خلفی از فعالین کارگری فولاد اهواز هنوز در زندانند. آزادی این دو کارگر مبارز خواست فوری کارگران فولاد و دیگر بخشهای جنبش کارگری و حامیان این جنبش در داخل و خارج کشور است. جمهوری اسلامی مدتی قبل تعداد وسیعی از فعالین کارگری برجسته و مبارز فولاد اهواز را دستگیرکرد. میخواست تحرک اعتراضی و حق طلبی کارگران فولاد اهواز را مرعوب کند. کور خواند و نتوانست. این واقعه یک بار دیگر به جمهوری اسلامی فهماند، دوره عوض شده و تناسب قوا به طور جدی به ضررش چرخیده است. دوران مرعوب کردن بسررسیده است. به این دلیل ناچار شد زیر فشار اعتراض خود کارگران فولاد و حمایتهای موثر از آنها در داخل و خارج کشور کارگران دستگیر شده را البته در ترفند چند نوبتی آزاد کند. آخرین مورد روز ٢۵ دی ماه بهزاد علیخانی و محمد رضا نعمت پور آزاد شدند. اکنون به درست کارگران فولاد آزادی دو همکار باقیمانده از جمع کارگران دستگیر شده را میخواهند. در این رابطه التیماتیوم روشنی را به مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کرده اند. اعلامیه اخیر کارگران فولاد اهواز که به مناسبت آزادی بهزاد علیخانی و محمد رضا نعمت پور منتشر شده، عزم جدی آنها را برای آزاد کردن دیگر همکاران به گروگان گرفته شده شان، طارق خلفی و کریم سیاحی نشان میدهد. متن اعلامیه کارگران فولاد چنین است:
“آزادی دو همکار عزیز در روز گذشته و امروز را به ایشان و خانواده های گرامی و همه کارگران عزیز تبریک میگوئیم.
“یک ماه از بازداشت غیرقانونی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران میگذرد و کماکان دو نفر از همکاران و برادران غیور ما در بازداشت بسر میبرند. بدون شک آنچه که در طول این مدت بر این عزیزان ، خانواده ها و فرزندانشان گذشته است را نمیتوان در قالب کلمات توصیف کرد اما برای کارگر همیشه سربلند گروه ملی فولاد اتفاقات گذشته سند افتخارآمیز دیگری است و نشان از درستی راه و مسیر پیموده شده در مبارزه با مافیای کثیف قدرت و ثروت دارد. ما همچنان بر سر عهد و پیمان خود در مبارزه با مافیا ایستاده ایم و هرگز به آنها فرصت و اجازه دست اندازی به حقوق حَقه کارگر را نخواهیم داد. ما خواب را از چشمان چپاولگران و غارتگران مافیایی ربودیم و نقاب از چهره هایشان برانداختیم و در این راه با تجاربی که اندوخته ایم قوی تر از گذشته ثابت قدم خواهیم بود. روز گذشته در جلسه ای فی مابین دادستان اهواز و تعدادی از همکارانمان وعده آزادی برادران باقی مانده در بند و اسارت برای روز شنبه بیست و نهم دی ماه داده شده است. امیدواریم که این بار وعده داده شده محقق شود و شنبه پایانی باشد بر ظلم و بیرحمی که در حق کارگران شریف و خانواده هایشان روا داشته شد. در صورت خُلف وعده و مانع تراشی در آزادی این عزیزان ، از روز یکشنبه مسئولیت هرگونه پیشامدی برعهده شخص دادستان اهواز خواهد بود”
چنین عزم و اراده و همسرنوشتی و همبستگی با همکاران و همرزمان روزهای اعتصاب و مبارزه میرود به سنت و ابتکار مبارزاتی مستمر تبدیل شود. کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه در این عرصه هم پیشتاز و پیشکسوت بودند. به علاوه به روشنی اعلام کرده اند، اگر روز شنبه دو همکارباقیمانده در زندان آزاد نشوند، فشار اعتراضی را ادامه خواهند داد و این موثرترین روش برای تضمین آزادی آنها است. کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز با همین روشها و ابتکارات مبارزاتی یک به یک گروگانهای خود را از دست جمهوری اسلامی رهاندند. کریم سیاحی و طارق خلفی هم به زودی آزادمیشوند. این پیشروی دیگری برای جنبش کارگری و جنبش توده ای آزادیخواهانه علیه جمهوری اسلامی است.