آزاد سازی هفت تپه!؟ – پدرام نواندیش

طرح سئوال: رسانه های خبری روز شنبه 18 اردیبهشت 1400 خبری را به این مضمون منتشر کردند که پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته»، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی خلع و به دولت واگذار شده است. انتشار این خبر با واکنش های زیادی روبرو شد. کارگران […]

ادامه مطلب

پس از اول ماه می – محمدرضا پویا

اول ماه مه را پشت سر گذاشتیم، چگونه باید به تحرکات سیاسی حول و حوش آن نگاه کرد؟ از هفته ها قبل رژیم اسلامی، همانگونه که انتظار میرفت، تعقیب و تهدید و دستگیری فعالین کارگری را در دستور کار خود گذاشت. اعتراضات جاری در جامعه و سظح توقعات و نوع مطالبات مردم را باید از […]

ادامه مطلب

اراده کارگران در اول می! – نسرین رمضانعلی

روز جهانی کارگر امسال طلیعه ای از عزم و اراده طبقه کارگر علیه کلیت نظام ارتجاعی اسلامی سرمایه بود.هر ساله در ایران و در استانه روز جهانی کارگر، رژیم و طبقه کارگر ایران همزمان به استقبالش میروند، از یک طرف رژیم تلاش میکند با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع برگزاری روز جهانی کارگر شود، […]

ادامه مطلب

اول ماه مه،مضحکه انتخاباتی و تغییر آرایش رژیم اسلامی- علی جوادی

پرسش: اول ماه مه را پشت سر گذاشتیم. چندین بیانیه از جانب تشکلات کارگری منتشر شد و تجمعاتی هم در چندین شهر برگزار شد. شما از اول ماه می امسال چه ارزیابی دارید؟ علی جوادی: اول ماه مه امسال را باید سالروز اعلام ابراز وجود علنی سوسیالیسم کارگری در تحولات سرنوشت ساز آتی قلمداد کرد. […]

ادامه مطلب

آیا رژیم اسلامی با پول برجام جدید،عمر بیشتری برای خود میخرد؟ – علی جوادی

این سئوالی است که در برنامه تلویزیونی “کانال یک” توسط شهرام همایون، مدیر تلویزیون و مجری برنامه، در مقابل شرکت کنندگان در پانل سیاسی هفته قرار گرفت. این سئوال جدی تر و به همین اعتبار مهم تر از آن است که با سه دقیقه بتوان حق مطلب را در پاسخ به آن ادا کرد. به […]

ادامه مطلب

به مناسبت اول مه ١٤٠٠، تاکید بر چند ویژگی بیانیه های کارگری – محمد آسنگران

بیانیه های که فعالین و تشکلهای کارگری که تا کنون منتشر شده اند نکات زیادی را به عنوان ادعانامه خود اعلام کرده اند. اینجا میخواهم به چند مورد از برجسته ترین نکاتی که در بیانیه هایی کارگری به مناسبت اول مه ١٤٠٠ تا کنون منتشر شده است بپردازم: اعلام اینکه طبقه کارگر یک طبقه جهانی […]

ادامه مطلب

مارش روزجهانی کارگر، فقط کف خیابان،بدست میاد حقمان! (۲) – پدرام نواندیش

دوم: جنگ بی امانی که از سوی سرمایه داران و دولت هار اسلامی آنها، چه اصول گرا و چه اطلاح طلب شان، علیه کارگران و میلیونها توده کارکن جامعه در جریان است، با اعتراضات وسیع و هر روزه اجتماعی روبرو شده است. بنا بر ماهیت رژیم اسلامی سرمایه داری ایران و طی 42 سال گذشته، […]

ادامه مطلب

می پرسند چه تضمینی وجود دارد که در فردای سرنگونی رژیم، خون و خونریزی نشود؟ – علی جوادی

سئوال مهم و کلیدی که مدتها است در رسانه های مجازی و فضای سیاسی جامعه بر گشت و گذار است و این روزها در “کلاب هاوس” مرتب تکرار میشود: “چه تضمینی وجود دارد که در فردای سرنگونی رژیم خون و خونریزی نشود؟” در بررسی و پاسخ باید به مفروضات و اهداف نهفته در این پرسش […]

ادامه مطلب