حاضرم در یک دادگاه “عادلانه” !!!در مورد خودم و برادرم اسماعیل بخشی و شکنجه هایی که شدیم شهادت بدهم! – سپیده قلیان

‏ سلام به همگی ‏دوشنبه که برای چندمین بار به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده بودم دو نفر که خود را مامور “بررسی” معرفی می‌کردند، ابتدا از من در مورد آنچه در سی روز بازداشت اتفاق افتاد سوال کردند و پس از توضیحاتم با گفتن اینکه بحث‌های اسماعیل_بخشی و من در مورد شکنجه توهم […]

ادامه مطلب