هفت تپه و مضحکه شورای اسلامی کار! مردم پاسخ می دهند: “دولت سرمایه دار حرف سرش نمی شه!” – آذر ماجدی

اعتصاب و مبارزۀ کارگران هفت تپه به یک رویداد مهم تاریخی نه تنها در جنبش کارگری ایران، بلکه همچنین جنبش سیاسی جامعه بدل شده است. این اعتصاب، شعارهای آن، رهبری آن، تعرض رژیم اسلامی و برخورد بعدی تودۀ کارگران به مضحکه انتخابات شورای اسلامی کار یک واقعه مهم و منحصر بفرد تاریخی است. ما در […]

ادامه مطلب

سندیکای مستقل، وزارت کار، سندیکا سازی دولتی و… « چه باید کرد»؟ اسماعیل بخشی

جامعه ی کارگری ایران جامعه ای بسیار معترض و رادیکال شده است اما متشکل و یکپارچه نیست فقط در چند نقطه از کشور تشکلات آزاد و مستقل وجود دارد مانند سندیکای کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای نیشکر هفت تپه که چراغ راه و امیدبخش مبارزات کارگری ایران بوده و هستند اینکه فعالین سندیکایی از […]

ادامه مطلب

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست، مبارزان کمونیست، کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران در مورد: توطئه ترور سازمان زحمتکشان مهتدی علیە مخالفین سیاسی

با گذشت حدود چهار هفته از افشاگری یکی از اعضای سابق سازمان زحمتکشان مهتدی به اسم شورش خراسانه، و همچنین قدم جلو گذاشتن تعداد بیش‌تری از کادرها و مسئولین سابق این جریان و پرده برداشتن از طرح یا نقشه چند مورد ترور کادرهای حزب حکمتیست و ‌دیگر مخالفین، دست و پا زدن های آمرین و […]

ادامه مطلب