زنجیر بدهی بر گردن زندانیان آجری! کارخانه‌های آجرسازی در کامبوج

کارخانه‌های آجرسازی در کامبوج در حال ایجاد “نیروی کاری چند نسلی متشکل از بزرگسالان و بچه‌هایی هستند که با بدهی اسیر شده‌اند؛ و این روش یکی از شایع‌ترین اشکال برده‌داری مدرن در دنیای امروز است. “ جهان تلگراف– بوفا باید به مدرسه برود، اما در عوض هفت روز هفته در حاشیۀ پنوم‌پن، جلوی کورۀ سوزان […]

ادامه مطلب