چند کلمه خطاب به رضاکعبی:شما مجرم سیاسی هستید – سعید یگانه

این چند کلمه از سر توهم به ایشان و به‌طریق اولا جریان مطبوعش نیست. ماهیت این جریان خیلی وقتها از بدو تشکیل و دزدیدن نام کومله ، مواضع و رفتارش تا کنون برای ما و خیلیها روشن است و امروز با بر ملا شدن تروریسم این جریان فکر نکنم بجز هوادارنش شک و شبهه ای […]

ادامه مطلب