اعلامیه حزب حکمتیست : “طراحی سوخته”؛ مُستندِ افتضاح و ورشکستگی نظام اسلامی!

شنبه شب، برنامه “بیست و سی شبکه ۲” جمهوری اسلامی مُستندی تحت عنوان “طراحی سوخته” پخش کرد. این مُستند ادامه کشمکش کل نظام علیه ادعانامه اسماعیل بخشی علیه شکنجه شدید است. در هفته گذشته گفتند اسماعیل بخشی شکایتش را پس گرفته است، همزمان بازجویان وزارت اطلاعات گفته بودند “اگر شکایتت را پس نگیری فیلم اعترافات […]

ادامه مطلب