بحران کومه له و بازسازى ناسیونالیسم کرد- منصور حکمت

۱ اختلافات درونى کومه له به نقطه جوش رسیده است. پس از یک دوره طولانى پنهانکارى هاى سیاسى بیهوده و صدور اطلاعیه هاى کلیشه اى در مورد توفیقات کنگره ها و مجامعى که اکنون معلوم میشود صحنه جر و بحث بوده و حتى نیمه کاره رها شده بوده اند، حال هر دو جناح سازمان رسما […]

ادامه مطلب

تحلیل درخشان از ماهیت باند تروریستی مهتدی- محمود قزونی

نبوغ و نبوغ سیاسی میخواهد تا انسان سمت و سوی پدیده ها و نیروها را در زمانی که نطفه میبندند ببیند و عمیق و درست هم ببیند. نادر انسانهایی هستند که چنین عمیق میتوانند آینده را ببینند. منصور حکمت جزء چنین انسانهایی بود. تاریخ زندگی سیاسی او پر از چنین آینده نگریهای عمیق بود که […]

ادامه مطلب

به نیروهای اپوزیسیون ایران، رسانه ها و شخصیت های سیاسی سکوت در مقابل سیاست ترور مخالفین، تائید ضمنی آنست!- سیاوش دانشور

در این یادداشت تلاش شده است سوالاتی مقابل نیروهای مختلف اپوزیسیون ایران در قبال یک سیاست تروریستی و جنایتکارانه فارغ از روشهای مرسوم دیپلماتیک و تعارف سیاسی، گذاشته شود. در این هم کمترین تردیدی ندارم که بورژوازی ایران هر ادعائی داشته باشد، وقتی که ضرورتهای بنیادی سرمایه و منافع طبقه بورژوازی حکم کند، نمایندگان سیاسی […]

ادامه مطلب