اخبار

بند بازی دولت در بازی با اعداد برای فریب جامعه حداقل بگیر و ایجاد تفرقه در صفوف کارگران و بازنشستگان !!

کارگری

بند بازی دولت در بازی با اعداد برای فریب جامعه حداقل بگیر و ایجاد تفرقه در صفوف کارگران و بازنشستگان !!

بر اساس تصمیم شورای دولت و کارفرمایان امسال افزایش دستمزد تعیین شده برای کارگران حداقل بگیر به نسبت سال قبل  برابر ۳۵ ٪ و برای سایر سطوح ۲۲ ٪ به علاوه  ماهانه ۶۹۰۰۰۰ تومان  تعیین گردید .
حال مصوبه شورای کارفرمایان را آنالیز می کنیم تا ببینیم آیا افزایش رقم ۳۵ ٪ با ۲۲٪ بعلاوه ۶۹۰۰۰۰ تومان تفاوت می کند  یا دقیقا همان است اما با دو فرمول متفاوت محاسبه می  شود !
 
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ برابر ماهانه ۵۳۰۸۳۰۰ تومان می باشد که افزایش ۳۵ درصدی ان برای سال ۱۴۰۳  برابر رقم ۱۸۵۷۹۰۰ تومان می شود :
۵۳۰۸۳۰۰×٪۳۵=۱۸۵۷۹۰۰ 
۵۳۰۸۳۰۰ +۱۸۵۷۹۰۰= ۷۱۶۶۲۰۰
رقم  ۷۱۶۶۲۰۰ تومان حداقل دستمزد پایه برای سال ۱۴۰۳ می باشد. 
حال حداقل دستمزد را به جای  محاسبه بر اساس افزایش ۳۵ درصد ، بر مبنای ۲۲ درصد  باضافه ماهانه رقم ثابت ۶۹۰۰۰۰ تومان محاسبه کنیم :
۵۳۰۸۳۰۰ × ٪۲۲ = ۱۱۶۷۸۲۶ + ۶۹۰۰۰۰ = ۱۸۵۷۹۰۰
۵۳۰۸۳۰۰ + ۱۸۵۷۹۰۰ =  ۷۱۶۶۲۰۰
می بینید ؟
حداقل دستمزد چه بر مبنای ۳۵٪ محاسبه شود و چه بر اساس ۲۲٪  باضافه رقم ثابت ۶۹۰۰۰۰ تومان ، در هر دو حالت مو لای درزش نمی رود و برابر ۷۱۶۶۲۰۰ تومان می گردد !

# اما چرا شورای عالی کارفرمایان لقمه را دور سر می چرخاند و برای رسیدن به یک رقم واحد ، از دو فرمول مجزا استفاده می کند ؟
  انها دو هدف را دنبال می کنند :
۱_ فریب دادن جامعه حداقل بگیر تحت عنوان برقراری عدالت و ایجاد توازن در دستمزدها !
۲_ تقسیم کارگران و بازنشستگان و سایر اقشار حقوق بگیر به دو گروه نامانوس و بی معنای حداقل بگیر و سایر سطوح به قصد ایجاد تفرقه در صفوف جامعه دستمزد بگیر   !!

این ترفندی است که طی سالیان اخیر از ناحیه شورای کارفرمایان که به غلط نام شورای عالی کار را بر خود نهاده ، به کار گرفته می شود و متاسفانه تا حدودی موفق هم شده اند ،
همانطور که شاهد هستیم ، ظرف یکی دو سال اخیر در فضای مجازی گروههای متعدد مخصوصا در میان بازنشستگان تحت عنوان حداقل بگیران ، مانند قارچ سر بر می آورد که سر نخ بیشتر انها در دست عوامل دولت و کارفرمایان است !
بنظر شما آیا زمان آن نرسیده که  نیروهایمان را یکی کنیم و به این فریب کاری ها پایان دهیم ؟! 
۷ فروردین /۱۴۰۳

منبع: مطلب دریافتی کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه