نمایندگان مجلس رژیم اسلامی هم گزارش کذب منتشره علیه بخشی را باور نکردند! امروز در مجلس چه گذشت؟

امروز اسماعیل بخشی به همراه وکیل خود به مجلس رفته بود اما جلسه کمیسیون امنیت ملی بدون حضور او تشکیل شد. در این جلسه و در غیبت بخشی، وزیر اطلاعات و عواملش و چند تن از نمایندگان حضور داشته اند. در انتهای این جلسه که برای سناریو سازی علیه بخشی تشکیل شده بود با وقاحت […]

ادامه مطلب