اطلاعیه دفتر مرکزی حزب حکمتیست، افشا شدن طرح جنایتکارانه ترور علیه رهبری حزب حکمتیست

مردم آزادیخواه ! احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی! اخیرا نقشه ترور طراحی شده توسط سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی علیه رفیق رحمان حسین زاده و رفقای دیگری از رهبری حزب حکمتیست افشا شده است. در تاریخ هفتم دسامبر ۲۰۱۸ انسان شرافتمندی به نام “شورش خراسانه” از پیشمرگان سابق سازمان زحمتکشان در شبکه […]

ادامه مطلب