آیا پیروزى کمونیسم در ایران ممکن است؟ – سخنرانى منصور حکمت در انجمن مارکس لندن

متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى “تحولات ایران: آیا کمونیسم میتواند پیروز شود؟”، تیتر بحث امروز است. بگذارید بگویم این بحث بر سر چه نیست! لااقل بلاواسطه و مستقیما بر سر این چیزهائى که میگویم نیست؛ ولى میتواند در بحث مطرح شود و راجع به آن اظهار نظر شود. اول بگویم که واضح است […]

ادامه مطلب