اطلاعیه دفتر مرکزی حزب حکمتیست، افشا شدن طرح جنایتکارانه ترور علیه رهبری حزب حکمتیست

نشريات

مردم آزادیخواه !
احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی!
اخیرا نقشه ترور طراحی شده توسط سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی علیه رفیق رحمان حسین زاده و رفقای دیگری از رهبری حزب حکمتیست افشا شده است. در تاریخ هفتم دسامبر ۲۰۱۸ انسان شرافتمندی به نام “شورش خراسانه” از پیشمرگان سابق سازمان زحمتکشان در شبکه اجتماعی فیسبوک و در یک برنامه زنده شناخته شده تحت مسئولیت “بختیار بلوری” پرده از این طرح ترور برداشت. طبق گفته های “شورش خراسانه” در سال ۲۰۰۵ آنزمان که رحمان حسین زاده رئیس دفتر سیاسی حزب ما و رفقای دیگری از رهبری حزب حکمتیست برای فعالیتهای سیاسی و حزبی در شهر سلیمانیه کردستان عراق مستقربوده اند، نقشه ترور آنها از جانب رهبری سازمان زحمتکشان طراحی میشود. بهرام رضایی عضو رهبری و فرمانده نظامی وقت سازمان زحمتکشان مسئولیت اجرای این طرح و ماموریت را به شورش خراسانه با وعده تامین امکانات و تجهیزات و نفرات لازم برای عملی کردنش را با او در میان میگذارد.وقتی که شورش خراسانه متوجه میشود که این اقدام تروریستی علیه یک نیروی ضد جمهوری اسلامی و اپوزیسیون است، با احساس مسئولیت از اجرای آن سرباز میزند. چند روز بعدتر رضا کعبی عضو دیگر رهبری وقت سازمان زحمتکشان در جلسه ای با حضور صباح امینی (ماموخ) عضو دیگرمرکزیت سازمان زحمتکشان، شورش خراسانه را مورد پرس و جو قرار میدهند که چرا دستور بهرام رضایی را که تصمیم دفتر سیاسی سازمان زحمتکشان بوده، اجرا نکرده است؟. این بار نیز با مخالفت اصولی شورش خراسانه برای عدم اجرای این طرح ترور سیاه روبرو شده و به این ترتیب اجرای این اقدام تروریستی با مانع روبرو میشود.(صحبتهای شورش خراسانه به زبان کردی و متن کتبی کردی و ترجمه فارسی آن درشبکه های اجتماعی قابل دسترس است).
همینجا باید تاکید کنیم، احساس مسئولیت قابل تقدیر شورش خراسانه در به عهده نگرفتن این اقدام تروریستی پیشنهاد شده و اکنون جسارت او در افشای این اقدام ضد انسانی رهبری سازمان زحمتکشان، موجب خرسندی ما و هر حزب و جریان با پرنسیب و مدافع فضای سالم سیاسی میان نیروهای اپوزیسیون است. بی تردید اینکار او با حمایت و تحسین ما و هر نیروی سالم و رادیکال و چپ و مترقی در فضای سیاسی روبرو شده و قطعا در مقابل فشارهای احتمالی جریان ارتجاعی و عقب مانده سازمان زحمتکشان علیه اش، او را حمایت خواهیم کرد.
طرح اقدامات تروریستی از جانب این سازمان معلوم الحال غیره منتظره نیست. نطفه شکل گیری این جریان در سال ۲۰۰۰ با توطئه و کودتای تشکیلاتی و گروکشی سیاسی و مالی علیه کنگره نهم مشروع و قانونی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه له) بسته شد. همانوقت اعلام کردیم، این جریان یک جریان سیاسی سالم متعهد و با پرنسیب نیست، بلکه یک باند سناریوسیاهی است که ظرفیت انجام هر اقدام ضد انسانی را دارد. به همین دلیل است که در مراحل بعدی طرح حمله نظامی به اردوگاه کومه له به منظور قلع و قمع ساکنین آن را دردستور گذاشتند و البته ناکام ماندند. در اقدام جبونانه دیگر در آوریل سال ۲۰۰۵ طرح ترور رفقا صالح سرداری و محمد راستی از اعضای مرکزیت حزب حکمتیست را در همان شهر سلیمانیه در دستور گذاشتند، که با هوشیاری و ابتکار رفقای ما و حمایت بیدریغ تعداد قابل توجهی از انسانهای حق طلب و آزادیخواه شهر سلیمانیه طرح جبونانه آنها خنثی شد، که آنوقت به دلیل برخی ملاحظات امنیتی امکان اعلام علنی این واقعه را نداشتیم. عبدالله مهتدی و سران باند زحمتکشان خوب میدانند، حزب حکمتیست و کادرهای رهبری آن حتی در همان کردستان عراق از چنان امکانات و تجهیزات، ابتکار عمل و حمایت نیروی چپ و انسانهای آزادیخواه و نفوذ اجتماعی بهره مندند که در موارد متعدد اقدامات شوم آنها علیه جریان و حزب ما خنثی شده و در صورت تکرارش دوباره ناکام خواهند ماند. خوبست از ناکامیهای تاکنونی شان درس بگیرند.

سیاستهای دست راستی و سناریو سیاهی این جریان، تقلای مداوم این جریان برای آویزان شدن به ارتجاعی ترین نیروها در منطقه، تلاش مستمر برای قبول افتادن در بارگاه دولت دست راستی آمریکا و ذوق زدگی مهتدی از نایل آمدن به دستبوسی وزیرخارجه ترامپ راسیست، در کنار افشا شدن طرح ترور مخالفین سیاسی و به ویژه کمونیستها از جانب این باند، به اندازه کافی گواهی میدهد، که این فرقه قوم پرست ناسالم و بی پرنسیب و سناریو سیاهی بیش از پیش باید در میان مردم و در سطح جامعه رسوا و منزوی شود. ما افراد و انسانهای زحمتکشی را که از سر عدم آشنایی کافی به سیاستهای ارتجاعی این جریان به صفوف آن پیوسته اند، فرامیخوانیم درست همانند شورش خراسانه و بسیاری دیگر تصمیم مسئولانه بگیرند و صفوف این جریان ارتجاعی را ترک کنند.
به علاوه انتظار ما از احزاب و سازمانها و شخصیتهای سیاسی متعهد به فضای سالم سیاسی در میان نیروهای اپوزیسیون اینست، صرفنظر از دوری و نزدیکی سیاسی آنها به سیاستهای حزب حکمتیست نقشه تروریستی افشا شده اخیر این جریان را تفبیح و محکوم کنند. این جریان ناسالم را در اجتماعات و گردهمایی و نشستهای خود راه ندهند.
دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۷ دی ۱۳۹۷ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸