فقط بی بی سی می تواند! ژورنالیست نعلین بوس! – آذر ماجدی

چند روزی از مرگ یکی از جلادان قرن می گذرد. شاهرودی اگر زنده می ماند باید در یک دادگاه مردمی، در مقابل بازماندگان قربانیان سنگسار، اعدام، گردن زدن، بجرم جنایت علیه بشریت محاکمه می شد. شانس آورد چنین روزی را ندید و در جاه و جلال جان داد. این جلاد را چند ماه پیش برای […]

ادامه مطلب

چرا رضا کعبی افشاء گری های شورش خراسانه را اتهاماتی بی پایه میداند؟

در جواب متن فیسبوکی رضا کعبی که عنوان داشته اند افشاء گری های شورش خراسانه،اتهاماتی بی پایه هستند! و اما آنچه را که شورش نگفته ما در ادامه خواهیم آورد: جناب رضا کعبی، ، من کسانی را دیده ام که حتی با وجود اسنادی همچون دستنویس شخصی، فایل صوتی و حتی فایل تصویری که بعنوان […]

ادامه مطلب

توطئه ترور مخالفین سیاسی محکوم است! – صلاح مازوجی

افشا شدن نقشه و توطئه ترور تعدادی از کادرهای رهبری حزب کمونیست کارگری – حکمتیست از جانب دفتر سیاسی “سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران” در سال ۲۰۰۵ بار دیگر به همگان نشان داد که رهبری سازمان زحمتکشان چه پتانسیل و ظرفیت هایی را در درون خود برای ترور و حذف فیزیکی مخالفین سیاسی پرورانده است. […]

ادامه مطلب