اعلامیه حزب حکمتیست فراخوان به مردم شهرهای اهواز و شوش! اسماعیل بخشی باید آزاد شود! کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه به اعتصاب و اعتراض گسترده شما چشم دوخته اند!

اعتصاب و اعتراض نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز روزهای حساس و تعیین کننده ای را از سر میگذراند. کارگران فولاد و نیشکر بارها کارگران و مردم اهواز، شوش، خوزستان و سراسر ایران را به حمایت فراخوانده اند. جمهوری اسلامی با جنگ فرسایشی علیه اعتصاب، آوردن نیروی سرکوب، حمله به صف اعتراض کارگران، […]

ادامه مطلب

مذاکره و توافق بدون آزادی بخشی، معامله بر سرِ جان اوست! -کمیته عمل سازمانده کارگری

روز جمعه امام جمعۀ شوش رو به کارگران سندیکایشان را «کمونیستی» خطاب کرد؛ همان حرفی که نه فقط پوری حسینی-رئیس سازمان منحوس خصوصی‌سازی و قصاب هپکوها و هفت‌تپه‌ها- بلکه انواع و اقسام رسانه‌های امنیتی‌کار از قماش فارس و کیهان و رسالت و غیره در چند روز گذشته عیناً علیه کارگران هفت‌تپه تفت داده‌اند. مضحک است […]

ادامه مطلب

هشدار به رهبران رادیکال کارگری، اوضاع خطیر است! – آذر ماجدی

همانگونه که انتظار می رفت رژیم اسلامی به سرکوب کارگران هفت تپه اقدام کرد. با گسترش مبارزات کارگران هفت تپه، دخالت خانواده ها، کشیدن مبارزه به وسط شهر و جلب همبستگی و حمایت گسترده مردم، با رادیکالتر شدن شعارها و فشرده تر شدن صفوف کارگران، خانواده هایشان و مردم شهر شوش جمهوری اسلامی برای حفظ […]

ادامه مطلب

اعلامیه حزب حکمتیست نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد! کارگران دستگیر شده را آزاد می کنیم!

به گزارش کانال خبری کارگران نیشکر هفت تپه، “بر اساس آخرین خبرها تا این ساعت، از بازداشت نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، آقایان اسماعیل بخشی- محمد خنیفر- محسن آرمند به همراه خانم خبرنگار به مکان نامعلومی منتقل شدند و سایر نمایندگان دستگیر شده که تعداد آن ها بین ۸ تا ۱۰ […]

ادامه مطلب

درباره‌ی انفعال تهران – حسن مرتضوی

شورای هماهنگی معلمان آماری را از میزان شرکت آموزگاران در تحصن سراسری کشور منتشر کرده است که در نوع خود جالب است. در این آمار مشخص است که حضور شهرستان‌های دور از مرکز بسیار چشمگیرتر از خود مرکز بوده است. تهران به عنوان پایتخت عملا در این حرکت عمومی شرکت نداشت و این از یک […]

ادامه مطلب

رشد مبارزۀ طبقاتی، شکست توطئۀ حکومتی ، درسهای تاریخی! – آذر ماجدی

“تاریخ تاکنونی تمام جوامع، تاریخ مبارزه طبقاتی است…  .در یک کلام تحت ستم و ستمگر در یک تقابل دائمی با یکدیگر بوده اند، یک جنگ بعضا پنهان و بعضا آشکار را به پیش برده اند… .” این حکم را مارکس و انگلس ۱۷۰ سال پیش در مانیفست کمونیست به نگارش درآوردند و از آن زمان […]

ادامه مطلب

تهدید و ارعاب اثر ندارد! زنده باد اعتصاب و تحصن سراسری معلمان -اعلامیه حزب حکمتیست

به فراخوان “شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان”، روزهای سه شنبه و چهارشنبه (٢٢ و ٢٣ آبان) در کلیه مقاطع تحصیلی بار دیگر معلمان سراسر کشور در دفاتر مدارس تحصن می کنند. خواستهای این اعتصاب و تحصن از جمله؛ آزادی معلمان زندانی، رفع تبعیض، امنیت شغلی، برخورداری از بیمه فراگیر، نظام آموزشی رایگان و مدارس […]

ادامه مطلب

کومه له و سیاست سنگ مفت، گنجشک مفت! – آذر ماجدی

نشریه جهان امروز مصاحبه ای با صلاح مازوجی، یکی از رهبران کومه له، “در رابطه با نقش و جایگاه حزب کمونیست ایران” ترتیب داده است. صلاح مازوجی در این مصاحبه کوشیده است تاریخ کومه له، چگونگی تشکیل حزب کمونیست ایران و جدایی منصور حکمت و بسیاری از کادرهای حزب و کومه له از این جریان […]

ادامه مطلب

جنگ خاموش علیه شورا! – احمد بابائی

جمهوری اسلامی چه با اتکا به نیروی سرکوب و چه با استفاده از عوامل و سرسپردگانش، به اعتراضات کارگری و تشکلهای کارگری و فعالین و رهبران آن حمله می برد. مجتمع نیشکر هفت تپه با اتکا به رای آزاد کارگران در مجامع عمومی، شورای مستقل کارگری تشکیل داد. در مملکتی که بعد از سرکوب شوراها […]

ادامه مطلب

در دفاع از سندیکای واحد سیاست را با سیاست جواب دهید! – سیاوش دانشور

سندیکای واحد، علیرغم هر افت و خیزی که داشته است، یک سازمان مستقل کارگری است. توسط کارگران و فعالین شرکت واحد ایجاد شده و از ابتدا خار چشم حکومتی ها و مزدوران خانه کارگری و شرکا بوده است. در یک سازمان کارگری بسیار طبیعی است که گرایشات مختلف وجود دارد. در سندیکای واحد و هر […]

ادامه مطلب