ملاحظه ای کوتاه بر نوشته کمیته عمل سازمانده کارگری تحت عنوان ” ضربه اعتصاب‌شکنان بر پیکر هفت تپه مبارزه با حساسیتی بیشتر ادامه دارد!” سمکو نوری

آیا فولادیهای اهواز هم پایان اعتصاب را اعلام کرده اند؟ اعلام پایان اعتصاب در هفت تپه و آنهم نه از جانب خود کارگران هفت تپه بلکه از جانب کسانی که پشت یک آیدی تلگرامی نشسته اند به معنی کشیدن سوت فولاد اهواز البته بدون دستمزد است؟ با این وجود اتحاد کارگران چه میشود؟!! تکلیف فولادیها […]

ادامه مطلب