اطلاعیه مشترک رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند! ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!

بنا به اخباردریافتی، حدود ٢٠٠ راننده کامیون از ٢۶٢ نفر دستگیر شده هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی در استانهای مختلف بسر میبرند. لاریجانی رئیس جنایتکار قوه موسوم به قضائی در دور سوم اعتصاب، رانندگان کامیون و کامیوندارانی را که با اعتصاب شکنی سازمان یافته از جانب رژیم مخالفت کردند و به اشکال مختلف مقاومت سازمان […]

ادامه مطلب

کانال “رسمی” اعتصاب شکن که تحت نفوذ امنیتی هاست را اتحادیه آزاد ساخته است!

پیام دریافتی از همکاران-انتشار توسط کانال مستقل کارگران هفت تپه کانال ” رسمی” که با نفوذ اطلاعات و دولت اعتصاب شکنی کردرا “اتحادیه آزاد کارگران ایران ” ساخته است. موضوع فقط این نیست که اتحادیه آزاد حواسش نبود و در اثر بی اطلاعی به آن کانال ” رسمی” و بیانیه های پایان اعتصاب در  آن […]

ادامه مطلب