توضیح ضروری درباره وضعیت اسماعیل بخشی

تعداد بسیاری سوال درباره همکار عزیزمان اسماعیل بخشی از ما پرسیده شده است. انواع و اقسام اخبار و حدسیات هم درباره ایشان منتشر شده است. از طرفی اخبار روشن و موثقی هم درباره اسماعیل منتشر شده که ممکن است در میان شلوغی، نگرانی ها و اظهار نظرات مختلف و پرتعداد، درست دیده نشده باشد. جهت […]

ادامه مطلب