“کفن پوشى” سنت اعتراض کارگرى نیست! سیاوش دانشور

مقدمه: روز دوشنبه ١٨ آذر، تعداد معدودی از فولادی های قهرمان در صفاول تظاهراتشان با کفن ظاهر شدند. یادداشت زیر ده سال پیش در آبان ٢٠٠٨ نوشته شدهاست. انتظار از کارگران پیشرو فولاد اینست که همانطور که در دور قبلی اعتصاب وتظاهراتشان شعار؛ “مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر” را عقب راندند وآگاهانه در اجتماعات […]

ادامه مطلب

جعفر عظیم زاده،استناد اتحادیه آزاد به منابع دولتی برای اعلام پایان اعتصاب نیشکر هفت تپه

اطلاعاتی چند در رابطه با سخنان اخیر آقای جعفر عظیم زاده و تعدادی از اعضاء این اتحادیه مینی بر استناد ایشان به اطلاعیه مجمع نمایندگان هفت تپه برای کشیدن سوت پایان اعتصاب هفت تپه، به صورت تصویری از مستندات پیوست است. آقای عظیم زاده  در مصاحبه اخیر شان  با رادیو پیام کانادا بر اتخاذ مواضع […]

ادامه مطلب

عذر بدتر از گناه! گفتگوی رادیویی جعفر عظیم زاده در توجیه اعتصاب شکنی! آذر ماجدی

جعفر عظیم زاده، دبیر اتحادیه آزاد طی مصاحبه ای با رادیو پیام تلاش کرده از خرابکاری ضد کارگری اعتصاب شکنانه شان دفاع کند. تلاش زیادی کرد؛ ولی هر چه بیشتر تلاش کرد ناموفق تر شد؛ “دم خروس” دیگه کاملا از درون دهانش بیرون زده است. پنجاه دقیقه تناقض گویی و به در و دیوار کوبیدن. […]

ادامه مطلب