اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست درباره : قتل مهسا امینی توسط جنایتکاران اسلامی

انتقام مهساها را با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خواهیم گرفت . اوباش اسلامی در تعرض درندانه به زنان سنگ تمام گذاشته اند . اما به شهادت تمام عالم این دست وپازدن و زوزه های عاجزانه جنایتکاران در مقابل خروش انقلاب زنانه در ایران است . و حکایت از ناتوانی رژیم هار اسلامی در مقابل موج‌توفنده […]

ادامه مطلب