در باره بیانیه های ارتش و سپاه، خلع سلاح شان کنیم! – سیاوش دانشور

بیانیه های ارتش و سپاه و تهدید زنان و مردان آزادیخواهی که نفس نظام را بند آورده اند، بیانیه وحشت است. فرماندهان ارتش اگر از نیروی انتظامی و گشت کشتار دفاع نکنند چه کسی باید دفاع کند؟ اگر قاتلین ۱۵۰۰ فرزند ما در آبان ما را «اغتشاشگر» نخوانند و برادران قاتل شان که با گلوله […]

ادامه مطلب