روایت اعتراضات بازنشستگان تا افزایش ۳۸ درصدی دریافتی، از زبان اسماعیل گرامی

◾️” ۳۸ درصد دستاوردی شیرین “ 🔸در اواخر سال ۱۴۰۰ بود که “شورای عالی کار ” اعلام کرد: حداقل دستمزد کارگران شاغل وبالطبع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر برای سال ۱۴۰۱ متناسب با نرخ تورم یعنی ۵۷/۴ درصد افزایش می یابد. مدتی بعد افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان ۳۸ درصد + ۵۱۵۰۰۰ تومان توسط دولت اعلام […]

ادامه مطلب