کشف منصور حکمت – کِن مَکْلاد Ken McLeod -ترجمه جمشید هادیان ( ۴ دی ۱۳۸۲، ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳)

کشف منصور حکمتکِن مَکْلاد Ken McLeodترجمه جمشید هادیان ( ۴ دی ۱۳۸۲، ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳) برای دریافت کتاب روی لینک زیر کلیک کنید: https://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/07/kashfe-mansoor-hekmat-ken.pdf

ادامه مطلب

بیانیه شماره ۵ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت – پاسخ ما به پیشنهادات پیمانکاران: پیشنهاد باید کتبی باشد، رسمی باشد، علنی باشد!

اعتصاب ادامه دارد… در حالیکه اعتصاب دهها هزار نفر از همکاران پروژه ای پیمانی ما در پتروشمی های، پالایشگاهها و مراکز مختلف نفتی ادامه دارد، پیمانکاران در اینجا و آنجا با پیشنهاداتی جلو آمده اند تا به اعتصاب کارگران خاتمه دهند. ما بخش هایی از کارگران پروژه ای طی نشست هایی بر سر این موضوع […]

ادامه مطلب