تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی، فصلی دیگر از پیوند – سمکو نوری

حاجی بایدن رئیس جمهور امریکا گفته است : ( «بسیار بعید است» که دولتی در افغانستان پس از خروج آمریکا بتواند کشور را کنترل کند و از حکومت کابل خواست تا با طالبان به توافق برسد.) منبع: یورو نیوز.آنچه که به جنگ افغانستان موسوم بود، اشاره به دوره ای از لشکرکشی خونین امریکا به این […]

ادامه مطلب

۱۸ تیر، ساعت ۵ تظاهرات شروع میشه . همگی هستیم!

الو سلام . منم پدرام . سلام پدرام جان .. چطوری ؟خوبم . فقط خواستم بگم به برو بچه ها بگو امروز از ساعت ۵ تظاهرات شروع میشه . همگی بیایین . سعی کن به کسان دیگری هم اطلاع بدهی . امروز ۱۸ تیر است .باشه بگو کجا قرارمان باشد . ابتدای اسکندری شمالی خوبه؟آره […]

ادامه مطلب