بیانیه شماره‌ی ۴ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت- تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد

تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیستدستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد افرادی از کمپین ۲۰-۱۰ با تعدادی از مسئولان دولت ابراهیم رئیسی و از جمله با سعید جلیلی دیدار داشته و ظاهراً بر سر مسائل و مشکلات ما کارگران که صدای اعتراضمان از شرایط اسفناک زیستی و معیشتی که داریم بلند شده […]

ادامه مطلب