کشف منصور حکمت – کِن مَکْلاد Ken McLeod -ترجمه جمشید هادیان ( ۴ دی ۱۳۸۲، ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳)

نشريات

کشف منصور حکمت
کِن مَکْلاد Ken McLeod
ترجمه جمشید هادیان ( ۴ دی ۱۳۸۲، ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳)

برای دریافت کتاب روی لینک زیر کلیک کنید: https://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/07/kashfe-mansoor-hekmat-ken.pdf