نمایندگان مجلس رژیم اسلامی هم گزارش کذب منتشره علیه بخشی را باور نکردند! امروز در مجلس چه گذشت؟

خبر کارگری

امروز اسماعیل بخشی به همراه وکیل خود به مجلس رفته بود اما جلسه کمیسیون امنیت ملی بدون حضور او تشکیل شد. در این جلسه و در غیبت بخشی، وزیر اطلاعات و عواملش و چند تن از نمایندگان حضور داشته اند. در انتهای این جلسه که برای سناریو سازی علیه بخشی تشکیل شده بود با وقاحت و دروغ اعلام شد که بخشی شکنجه نشده و فقط درگیری هایی با او بوده و همینطور بخشی به وابستگی به یک حزب خارج کشور اعتراف کرده است. این در حالی است که شدت دروغگویی و نوع سناریوی ویدئو کذب منتشره علیه بخشی آنمقدار احمقانه بوده که تعدادی از نمایندگان همان مجلس کذایی هم به آن خندیده و آنرا نپذیرفته اند.

اولا بخشی با دستبند و پابند و زیر ضربات شدید به اهواز منتقل شده و نمیتوانسته با کسی درگیر شود. ثانیا شکنجه در زمان بازداشت در اطلاعات هم ادامه داشته. ثالثا اداره اطلاعات که عامل شکنجه بوده از ترس لو رفتن قضیه، اجازه اعزام بخشی و خانم قلیان به پزشکی قانونی را نداده است.

چهارما: در بازجویی ها نام تعدادی از احزاب خارج کشور آورده شده که بخشی هرگونه رابطه یا وابستگی با آنها را رد کرده. هیچ فیلم اعترافی در کار نیست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم میگوید: ” البته در این قسمت صدا واضح نیست”! دروغ میگوید زیرا واضح است و بخشی وضوحا وابستگی به تمام احزاب داخل و خارج را رد کرده است.

پس از انتشار ویدئو مضحک کمیسیون امنیت ملی از صدا و سیما و رسانه ها، تعدادی نماینده در همان مجلس کذا، معترض شده و خواهان پس گرفتن ادعاهای ابلهانه کمیسیون امنیت ملی شدند.

تعدادی نماینده و نیز تعدادی از خبرنگاران صدا و سیما با تماس با بخشی، به طور ریاکارانه از پخش ویدئو ابلهانه اظهار پشیمانی کرده و خواسته اند بخشی بیش از این افشاگری نکند.

آنچه واضح است این است که وزیر اطلاعات و عوامل همراهش جسارت رودرویی با بخشی را نداشته و مذبوحانه و زبونانه، پشت درهای بسته به سناریو بافی پرداخته اند. سناریویی که حتا از نظر سایر همدستان خودشان باور پذیر نیست.

برای ما کارگران بدیهی ست که سخنان بخشی سراسر صحیح است و شکنجه های متعددی بر اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان اعمال شده است. اما ترس وزیر اطلاعات که در راس قدرت امنیتی و همه کاره سیستم وحشت افکنی است یک دستاورد برای کارگران، افکار عمومی و وجدان های بیدار است.
آقای وزیر اطلاعات! با فرار به پستوی کمیسیون امنیت ملی و ترس از مناظره با اسماعیل بخشی بیش از پیش باختی!

ما با تمام توان از اسماعیل بخشی، خانم قلیان و آقای نجاتی حمایت میکنیم و در رسوا کردن شکنجه گران دوستانمان، کماکان تلاش خواهیم کرد.
سه شنبه ١٨ دیماه
انتشار توسط: کانال مستقل کارگران هفت تپه