مخاطرات پیش روی جنبش سرنگونی طلبی انقلابی ✍️یک هشدار

مقالات

مطلب زیر در تاریخ پانزدهم ژوئن ۲۰۱۸ نوشته شده است.، با اندکی تغییر بازنشر می شود.
چند وقت پیش خبر ملاقات محرمانه خامنه ای با خاتمی به صورت غیر علنی منتشر شد. این روز ها شاهد بازداشت تعدادی از نیروهای ملی مذهبی هستیم که از جمله آنها خانم ستوده و تعدادی از نیروهای ستاد انتخاباتی روحانی هستند که از طرف نیروهای مدافع رژیم، عنوان زندانی سیاسی بر آنها اطلاق کرده اند ،در صوتی که مخالفین سیاسی و چپ رژیم، را به عنوان بر هم زنندگان امنیت ملی قلمداد و مورد محاکمه قرار میگیرند. کم نبوده کارگران و آموزگارانی که فقط به جرم اعتراض مورد پیگرد و برای آنها احکام شلاق صادر وبه زندانهای بلند مدت محکوم گریده اند .
به هر حال خاتمی را باید به عنوان آخرین برگ بازی سیاسی رژیم اسلامی محسوب شود. اتاق فکر رژیم اسلامی، خاتمی را به عنوان مهره ای برای داغ کردن تنور انتخاباتی دوره بعد از روحانی سازمان دهی میکند. اگر رژیم اسلامی تا دوره بعد از روحانی دوام بیاورد،احتمالا و در دور جدید ریاست جمهوری خاتمی یا یک نیروی اصلاح طلب حکومتی دیگر، اقداماتی را به انجام خواهند رساند که علاوه بر رفع حصر از کروبی و موسوی و رهنورد، خامنه ای را به عفو ملوکانه تعدادی از زندانیان سیاسی ،البته تنها اآنها را که هم اکنون در حال سازماندهی شان هستند ،ترغیب نموده و آن را به عنوان اولین دستاورد دولت خاتمی در بوق و کرنا خواهند کرد. به واقع تلاشی دیگر برای یک فریب و تحمیق عمومی و به عبارتی میتوان از آن به عنوان آخرین تلاش برای نجات رژیم شان از سرنوشت محتوم سرنگونی توسط شهروندان یاد کرد..
نکته دیگر اینکه با کارت خاتمی قرار است یک نرمش فوق قهرمانانه ای را در برابر ترامپ به انجام برسانند.از هم اکنون دست اندر کار سازماندهی بازیگران صحنه سیاسی آتی رژیم هستند. بخشی از نیروهای رژیم که به خارج اعزام شده اند در قالب خبرنگار در صدای امریکا و بی بی سی و رادیو فردا وغیره به کار گمارده شده اند از چند وقت پیش فضا سازی برای دور جدید اقدامات رژیم اسلامی را آغاز کرده اند. قرار است در بزنگاه سقوط رژیم شان، همگی این ارازل و اوباش به یکباره بحث ارتجاعی انتخاب میان بد و بدتر را مجددا پیش بکشند و افکار عمومی و شهروندان جان به لب رسیده را برای هزارمین بار دچار توهم و تحمیق کنند. حکم اساسی شهروندان جامعه عبور از رژیم اسلامی و تمام سرکردگان ریز و درشت آن، خصوصا همگان به یاد دارند که در حرکت طوفنده شهروندان در دی ماه ۹۶ ، آبان ۹۸ و شهریور۱۴۰۱ در صدها شهر ایران، شعار اصلاح طلب،اصولگرا دیگه تمومه ماجرا ، یک حقیقت آشکار را به نمایش گذارد که شهروندان جامعه خواهان به زیر کشیدن جمهوری اسلامی با تمام جناح ها و باند های آن هستند.
نباید به رژیم اسلامی فرصت داد که خودش را، نیروهای سرکوبگرش را مجددا سازماندهی کند. اینکه سرکردگان رژیم اسلامی و حامیان بین المللی آن سعی دارند تا رژیم شان را به مرحله یک مضحکه انتخاباتی دیگر برسانند تا از آخرین برگ به اصطلاح نجات بخش شان، خاتمی جنایت کار و یا یک اصلاح طلب دیگر رونمایی کنند، باید این تلاش رژیم و حامیان و مزدورانش را با به زیر کشیدن انقلابی جمهوری اسلامی نقش بر آب کرد. .
پانزدهم ژوئن ۲۰۱۸

هشدار: مخاطرات پیش روی جنبش سرنگونی طلبی انقلابی

 

راه حل

بعد از جنبش هفده ژوئن۱

به دستور دبیر انجمن نویسندگان

در خیابان استالین اعلامیه هایی پخش کردند

که در آنها نوشته شده بود:

«ملت،

اعتماد دولت را به سخره گرفته است

و حالا باید زحمتی مضاعف بکشد

تا آن را دوباره کسب کند.»

 

آیا بهتر نیست

که دولت، ملت را منحل کرده

و به جای آن ملت دیگری را انتخاب کند؟

«برتولت برشت»