از اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران حمایت کنید! – اعلامیه حزب حکمتیست

همسنگر، همکار، هم طبقه ای، حمایت! از روز دهم آبان، برای چهارمین بار اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران آغاز شده است. هدف اساسی این اعتصاب آزادی کلیه رانندگان زندانی و پیگیری خواستهای محقق نشده رانندگان است که در دور سوم اعتصاب وعده برآورده شدن آن داده شده بود. آزادی بی‌قید و شرط رانندگان زندانی، […]

ادامه مطلب