تهدید و ارعاب اثر ندارد! زنده باد اعتصاب و تحصن سراسری معلمان -اعلامیه حزب حکمتیست

به فراخوان “شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان”، روزهای سه شنبه و چهارشنبه (٢٢ و ٢٣ آبان) در کلیه مقاطع تحصیلی بار دیگر معلمان سراسر کشور در دفاتر مدارس تحصن می کنند. خواستهای این اعتصاب و تحصن از جمله؛ آزادی معلمان زندانی، رفع تبعیض، امنیت شغلی، برخورداری از بیمه فراگیر، نظام آموزشی رایگان و مدارس […]

ادامه مطلب