جمهوری اسلامی می رود و بازهم گوجه فرنگی گندیده نصیب “طالبانی” خواهد شد! – سمکو نوری

جنگ و درگیری میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بارزانی در دهه ۹۰ میلادی بر سر آنچه که “عایدات فروش نفت” خوانده میشد، رقابت را میان این دو باند تشدید کرد و هرکدام را به صرافت انداخت که از راه مزدوری بر دیگری تفوق یابند. یکبار حزب دمکرات بارزانی مزدور رژیم اسلامی می شد و […]

ادامه مطلب
نه کولبری، نه سوختبری، آزادی و برابری

نه کولبری،نه سوخت بری،آزادی وبرابری! – کامران پایدار

دیروزجمعه شانزدهم دی توده های زحمتکش درزاهدان ودیگر شهرهای سیستان وبلوچستان درابعاددها هزارنفری با شعارهای نه به حکومت اعدام،مرگ برخامنه ای ومهمترازهمه اینها باشعار،،نه کولبری،نه سوختبری،آزادی وبرابری،، برعلیه حکومت اسلامی سرمایه داران به میدان آمدند.این اولین بارنیست که فریاد رزمنده چپ ورادیکال خیزش انقلابی جاری رااینچنین می شنویم.شعارآزادی وبرابری،نه به اعدام ،نه روسری نه توسری،فقرفساد […]

ادامه مطلب