کفالت،وکالت،نامه سرگشاده! – کامران پایدار

درپی صدوراحکام جنایتکارانه اعدام توسط  حکومت اوباش اسلامی باهدف سرکوب ومرعوب نمودن خیزش جاری رهبران وفعالین میدانی مبارزه، عده ای ازمترسکان ودلالان حرفه ای تحت عنوان نماینده و وکیل ومکلا ورهبران دول اروپایی که درکارنامه سیاه خود سابقه ۴۳ سال همراهی و مماشات وحمایت ازحکومت اوباش اسلامی رادرآستین دارند دراقدامی نمادین وریاکارانه با قصد لوث […]

ادامه مطلب