از فریاد سپیده رشنو تا اسم رمز مهسا امینی، از اعتراض تا انقلاب – سیاوش دانشور

سپیده رشنو از ستاره های مبارزه آزادیخواهانه زنان علیه حجاب اسلامی قبل از خیزش انقلابی شهریور است. برداشتن حجاب ها و تقابل با گشت ارشاد در ماه های تیر و مرداد به اوج رسیده بود. فریادهای سپیده رشنو در اتوبوس و بیرون انداختن زن حزب اللهی مزاحم تنها لحظه ای از این کشمکش قدیمی اما […]

ادامه مطلب