خط قرمز های “شاه زاده” رضا پهلوی – اسد گلچینی

مصاحبه اخیر رضا پهلوی، در تلویزیون من و تو قرار است نکات محوری دار و دسته در تبعید ایشان را دیکته کند، سران و مقامات جمهوری اسلامی “بشنوند” و مردم هم مرعوب شوند. مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی کردن آن از نظر شاه زاده همان دست به دست شدن دولت از سران رژیم […]

ادامه مطلب

زایش دوباره”جنبش سرخ”، رویش ناگزیر جوانه های انقلاب – بیژن نیابتی

انقلاب نوین ایران پس از گذار از سلسله ای از شورشهای کور و پسِ پشت گذاشتن زنجیره جنبشهای بی صاحب می رود که آرام آرام به بر و بار بنشیند. یکبار دیگر پس از عبور جامعه از شعبده اصلاحات پوشالی در یک نظام از بنیاد رفرم ناپذیر، این “گفتمان سرنگونی” است که مهر حاکمیت بلامنازع […]

ادامه مطلب