علیه فلاکت اقتصادی، علیه بیکاری ،محورهای یک سیاست کمونیستی کارگری – علی جوادی

آنچه در ایران شاهد آن هستیم فلاکت اقتصادی همه جانبه در ابعادی بی سابقه است، چیزی شبیه خط مرگ. فلاکت گسترده و همه جانبه پیکره جامعه و زندگی توده مردم کارکن را در چنگال خود به اسارت گرفته است. و این شرایط گوشه ای از کارکرد سرمایه داری اسلام زده در ایران است که بر […]

ادامه مطلب

مطالبات برنامه‌اى حزب کمونیست کارگرى ایران “یک دنیاى بهتر” درمورد حقوق زنان – منصور حکمت

مصاحبه با رادیو انترناسیونال – ٢٢ فوریه ٢٠٠١ رادیو انترناسیونال: روز جهانى زن نزدیک است، ٨ مارس برابر ١٨ اسفند، و ما از مدتى پیش به استقبال این روز رفتیم و برنامه‌هایى را در رابطه با حقوق زنان، موقعیت زنان، جنبش برابرى‌طلبى زنان از رادیو پخش کردیم. امروز میخواهیم با منصور حکمت درباره مطالبات برنامه […]

ادامه مطلب

حجاب: اسلامی، اجباری یا اختیاری؟- محمدرضا پویا

بمناسبت نزدیک شدن ۸ مارس روز جهانی زناین مطلب اولین بار در فوریه ۲۰۱۸ منتشر شد. امروز به مناسبت نزدیک شدن ۸ مارس مجددا با چند تصحیح کوچک منتشر شده است. حجاب برگیران زنان در هفته های اخیر یکبار دیگر بحث بر سر حجاب، شیوه برخورد با آن و جایگاه آن در جنبش مردم برای […]

ادامه مطلب

سه واقعه بر بستر دو قطب رقیب در کردستان عراق – محمد آسنگران

این روزها کردستان عراق شاهد اتفاقتی است که از منظر سیاسی و تحلیلی قابل توجه هستند. بررسی این سه واقعه هم روندهای پیش رو را میتواند نشان بدهد و هم ادامه روندهای قبلی است. کسانیکه در طرف غلط تاریخ ایستاده اند امروز با این سه واقعه جایگاهشان روشنتر شده است. ١ـ واقعه موشک پرانی حشد […]

ادامه مطلب

اصغر کریمی برگزاری مناظره را مشروط به پذیرش اتهامات خود کرده است!؟ – علی جوادی

دیدنی است! رفیق اصغر کریمی پس از دریافت دعوت علنی من از ایشان طی یادداشتی با خود بزرگ بینی و تفرعن خاصی، که مشخصه شرایط عادی روحی ایشان نیست، بار دیگر این اتهام مضحک را مطرح کرده است که نقد نقطه نظرات حمید تقوایی و سیاستهای تشکیلاتی گرایش راست در حزب برابر با “هم صدایی […]

ادامه مطلب