رهبری حزب کمونیست کارگری علی جوادی را به جرم نقد سیاسی اخراج کرد!

رهبری حزب کمونیست کارگری علی جوادی را به جرم نقد سیاسی اخراج کردحذف و تصفیه تشکیلاتی اعضا بویژه عضو کمیته مرکزی حزب که منتخب کنگره است به جرم اختلاف سیاسی مذموم است و باید آنرا تقبیح کرد.بالاخره رهبری حزب کمونیست کارگری در مقابل نقد سیاسی و متمدنانه رفقای “کانون مباحث کمونیسم کارگری” تاب نیاورد و […]

ادامه مطلب