دعوت از اصغر کریمی به مناظره پیرامون اختلافات در رهبری حزب کمونیست کارگری،کدامیک؟نقد سیاسی یا افترا؟

رفیق اصغر کریمی در طی چند یادداشت نقد سیاسی من به نقطه نظرات رفیق حمید تقوایی را مترادف “افترا”، “هتک حرمت” و تبلیغ علیه “حزب” قلمداد کرده است. در مقابل من نیز بر این باورم که رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری در مقابل نقد نقطه نظرات لیدرشیپ حزب عملا “جرم سیاسی” تعریف کرده است. نقد […]

ادامه مطلب