اطلاعیه: اسماعیل مولودی همان نوید بشارت است! علی جوادی

اخیرا اسماعیل مولودی در یك ویدئوی پر از جعلیات و اتهامات سخیف و تماما ارتجاعی علیه كل جنبش كمونیسم كارگری اذعان كرده است كه همان نوید بشارت كذایی است. شخصی كه با نام مستعار برخی اطلاعات درونی و غیر علنی پلنوم كمیته مركزی حزب كمونیست كارگری را مغرضانه و كور منتشر میكرد. برای “حقانیت” ادعای […]

ادامه مطلب