اطلاعیه: اسماعیل مولودی همان نوید بشارت است! علی جوادی

اخیرا اسماعیل مولودی در یک ویدئوی پر از جعلیات و اتهامات سخیف و تماما ارتجاعی علیه کل جنبش کمونیسم کارگری اذعان کرده است که همان نوید بشارت کذایی است. شخصی که با نام مستعار برخی اطلاعات درونی و غیر علنی پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری را مغرضانه و کور منتشر میکرد. برای “حقانیت” ادعای […]

ادامه مطلب