تهدید و ارعاب اثر ندارد! زنده باد اعتصاب و تحصن سراسری معلمان -اعلامیه حزب حکمتیست

کارگری

به فراخوان “شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان”، روزهای سه شنبه و چهارشنبه (٢٢ و ٢٣ آبان) در کلیه مقاطع تحصیلی بار دیگر معلمان سراسر کشور در دفاتر مدارس تحصن می کنند. خواستهای این اعتصاب و تحصن از جمله؛ آزادی معلمان زندانی، رفع تبعیض، امنیت شغلی، برخورداری از بیمه فراگیر، نظام آموزشی رایگان و مدارس امن و استاندارد است.

بدنبال تحصن ٢٢ و ٢٣ مهرماه، نیروهای امنیتی تلاش کردند با تهدید و حمله به معلمان متحصن و فعالین معلمان آنها را از کرده خود پشیمان کنند. هاشم خواستار را ربودند و در بیمارستان روانی با غل و زنجیر بستری کردند که زیر فشار اعتراضات ناچار به آزادی وی شدند. اما این فشارها در روحیه متحد معلمان و فرهنگیان کمترین تاثیری نداشت و خود را برای تحصن روزهای ٢٢ و ٢٣ آبان آماده می کنند. لذا رژیم اسلامی و نهادهای امنیتی اش پیشاپیش تهدیدات را شروع کرده اند. بخشنامه و تهدید نامه صادر می کنند و تلاش دارند معلمان و مدیران را مقابل هم بگذارند. بعنوان مثال فردی بنام حسینی که مدیریت ناحیه یک مدارس سنندج را بعهده دارد، به مدیران و معلمان مدارس در خصوص “تعطیلی غیرقانونی کلاس و مدارس  به دلیل اعتصاب معلمان” هشدار داده است. اعتصاب را “غیر قانونی” و  “خلاف موازین و مقررات” دانسته و معلمان متحصن و اعتصابی را به “برخورد” تهدید کرده است.  

سیاست ارعاب و تهدید اگر جوابگو بود، وضع جمهوری اسلامی این نبود. مدیریت ناحیه یک مدارس شهر سنندج و امثال وی در شهرهای دیگر که اینروزها مشغول ارسال تهدید نامه برای مدیران مدارس هستند، بهتر است به فکر آینده خود باشند و مجری سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اعتراضات برحق معلمان نشوند. اعتصاب و تحصن سراسری معلمان، اعتصاب پرشور رانندگان کامیون، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، اجتماعات و اعتراضات کارگران فولاد، گوشه هائی از خروش اردوی کار ایران علیه فقر و فلاکت و بردگی و بیحقوقی گسترده ای است که جمهوری اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده است. حزب کمونیست کارگری- حکمتیست همراه با بخشهای مختلف طبقه کارگر در ایران و جهان از اعتصاب و تحصن معلمان حمایت میکند و خانواده های دانش آموزان و مردم آزادیخواه را به حمایت از آن فرامیخواند                                                           

                                                مرگ بر جمهوری اسلامی!                                              

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

٢٠ آبان ١٣٩٧ – ١١ نوامبر ٢٠١٨