اعلامیه حزب حکمتیست نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد! کارگران دستگیر شده را آزاد می کنیم!

رسانه های تصویری کارگری

به گزارش کانال خبری کارگران نیشکر هفت تپه، “بر اساس آخرین خبرها تا این ساعت، از بازداشت نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، آقایان اسماعیل بخشی- محمد خنیفر- محسن آرمند به همراه خانم خبرنگار به مکان نامعلومی منتقل شدند و سایر نمایندگان دستگیر شده که تعداد آن ها بین ۸ تا ۱۰ کارگر می باشد در مقر پلیس اطلاعات (ستاد فرماندهی) بازداشت می باشند و تاکنون هیچ گونه اطلاعی از آن ها در دست نمی باشد. لازم به ذکر است تعدادی از کارگران و خانواده های آن ها روبروی مقر ستاد فرماندهی تجمع نموده بودند”. از صبح زود نیروهای یگان ویژه تا دندان مسلح جلوی ورودی های مجتمع را گرفته بودند و میخواستند از حرکت کارگران بسوی فرمانداری جلوگیری کنند. اما این تلاش با حرکت هوشمندانه و متحد کارگران شکست خورد و کارگران به مقابل فرمانداری رفتند.

اعتصاب در چهاردهمین روز از حمایت گسترده تر بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران، معلمان، مردم آزادیخواه شوش و کسبه بازار برخوردار شده بود. بعبارت دیگر، این اعتصاب بسرعت فضای جامعه را حول خود قطبی کرده است. لشکر کشی نیروی سرکوب علیه اعتراض برحق کارگران گرسنه و دستگیری نمایندگان و کارگران معترض، وحشت از همین جایگاهی است که اعتصاب هفت تپه هم اکنون پیدا کرده است. این اعتصاب مهمترین خبر سیاسی ایران است که کل طبقه کارگر و انسانهای آزادیخواه و شرافتمند را به وحدت و بدل شدن به تنی واحد دعوت میکند. بخشهای مختلف طبقه کارگر، معلمان، پرستاران، جریانات و احزاب سیاسی کمونیست، جنبشهای آزادیخواه و پیشرو ضروری است پرچمدار تقویت این پیام وحدت طبقاتی باشند و بیشترین تلاش را برای سازماندهی فوری حمایت سیاسی و اعتراضی از کارگران هفت تپه و آزادی فوری کارگران دستگیر شده بعمل آورند. بدون تردید کارگران هفت تپه و خانواده هایشان همراه با مردم آزادیخواه شوش اعتراض متحدشان را تا آزادی تک تک دستگیر شدگان ادامه خواهند داد. یعنی همان کاری که کارگران فولاد اهواز برای آزادی تک تک همکاران دستگیر شده شان انجام دادند. بقول اسماعیل بخشی؛ “نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد!” باید عملا آنها را ” خوب شیر فهم کنیم”!

 

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست همراه با طبقه کارگر ایران و اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی تعرض به اجتماع و اعتراض برحق کارگران نیشکر هفته تپه و دستگیری کارگران معترض را قویا محکوم میکند. کارگران دستگیر شده باید فورا آزاد شوند!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

٢٧ آبان ١٣٩٧ – ١٨ نوامبر ٢٠١٨