دور جدید اعتراضات مزدی جنبش کارگری و ظرفیت هدایت اعتراضات مردمی

◼️ماجرای مُزدرُبایی دولت از جیب کارگران: پنجاه و هفت درصد. این عددی بود که چندین و چندماه با تیتر درشت «مزد» و «سفره کارگران» بر صفحات اصلی جراید رسمی کشور نشست تا زینت‌بخش مجیزه‌گویی و رپرتاژهای رسانه‌ای تیم رئیسی شود. جناح رقیب هم متقابلاً همین عدد را با ترکیب عباراتی مثل «خطر ورشکستگی» و «بحران‌آفرینی» […]

ادامه مطلب