پایه اجتماعی شعار «رضا شاه روحت شاد» – عباس گویا

هر دو جناح راست و چپ اپوزیسیون بورژوائی جمهوری اسلامی یک پایه اجتماعی واقعی دارند: علاوه بر سرمایه داران، بخش قابل ملاحظه ای از طبقه متوسط وجود خود را مدیون بی ثباتی سیاسی جمهوری اسلامی است. این حقیقت بخشی از آگاهی عمومی است که بی ثباتی سیاسی منجر به عدم سرمایه گذاریهای کلان در ایران […]

ادامه مطلب
Hamed Khaki

کمونیسم کارگری بعد از بیست سال و تا ابد – حامدخاکی

بیست سال از مرگ نابهنگام منصورحکمت می‌گذرد. متاسفانه او زود درگذشت و مابه‌ازاء عملی تئوریهای خود را در میان مدت ندید. به پاس زحمات فراوانش من سعی خواهم کرد موجز و کوتاه در سه قسمت ارزیابی‌ای از چرایی وضعیت کنونی کمونیسم کارگری ارائه بدهم. بر مبنای آنچه «کمونیسم منصورحکمت» می‌نامند، در زمان حیات خود او […]

ادامه مطلب

نکاتی در مورد پیام رضا پهلوی – محمد آسنگران

پیام این بار رضا پهلوی اگر چه مضمونا ادامه و تکرارهمان جملات و کلمات گذشته او بود، اما زمان این پیام و ابعاد هماهنگی رسانه های تبلیغی برای نشراین پیام متفاوت بود. همین دو ویژگی یعنی زمان و هماهنگی رسانه ها، نشان از نوعی تحلیل و انتظار در میان نیروهای راست دارد. اعتراضات مردم آبادان […]

ادامه مطلب