ایراد شعار “دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست” – عباس گویا

ضمن اینکه شعار بالا ظاهر رادیکالی دارد، یکجای آن بنظرم درست نمی آمد که نمیتوانستم بلافاصله روی آن انگشت بگذارم. “دشمن ما” قطعا همینجاست یعنی جمهوری اسلامی است. مشکل حتی “دروغ میگن آمریکاست” نیست، چون جمهوری اسلامی بواقع دروغ میگوید که دشمن یک عامل خارجی است، مسبب مستقیم تمام مشکلات زحمتکشان، جمهوری اسلامی است. آنچه […]

ادامه مطلب
هژیر پلاسچی

تشابه دار و دسته‌ی نوشاه‌اللهی ها با چیزی که مدعی مخالفت با آن هستند. هژیر پلاسچی

بعد از آن «تجدید بیعت» اولیه‌ی پساپیام از جانب خیل کسانی که چندین سال است هوادار رضا پهلوی هستند اما در هر فرصت طوری اعلام بیعت می‌کنند که انگار همین حالا به این نتایج عمیق و شگرف دست یافته‌اند، نوبت به پهن کردن بساط طرد و انگ رسیده است. چند روز است راه افتاده‌اند در […]

ادامه مطلب