اعلام همبستگی با رهبران سرسخت ما،کارگران نفت و پتروشیمی! – پدرام نواندیش

اعتصابات گسترده کارگران پیمانکاری در بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران، واکنش های گسترده ای را در طبقات اجتماعی جامعه ایران به دنبال داشته است. رویدادهای جنبش کارگری ایران طی ماههای گذشته با توجه به تحولات پی در پی این جنبش، موکدا بیانگر ورود طبقه کارگر ایران به سطح دیگری از مبارزه […]

ادامه مطلب